Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nustato, kad finansų įstaigos, tarp jų ir „BLender“, privalo įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“, surinkdamos ir atnaujindamos visą teisės aktų reikalaujamą informaciją apie klientą bei vykdydamos nuolatinę kliento atliekamų mokėjimo operacijų stebėseną, siekiant užtikrinti, kad ji atitiktų įstaigos turimas žinias apie klientą, jo veiklą, rizikos pobūdį, lėšų šaltinį.
Prašomą pateikti informaciją galite nurodyti ne tik raštu, bet ir žodžiu, prieš tai atlikę tapatybės identifikaciją, susisiekus su „BLender“ telefonu +370-5-2143061.

Return to FAQ