Taip. Visi duomenys yra saugomi remiantis Bendrovės Privatumo politika, kuri atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei kitų teisės aktų reikalavimus.

Return to FAQ