W celu uniknięcia przypadków niewypłacalności każdy potencjalny pożyczkobiorca jest dokładnie sprawdzany poprzez analizę danych osobowych i finansowych. Pożyczka nie zostaje zatwierdzona, jeżeli podczas weryfikacji okaże się, że możliwości spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę są niewystarczające.

Return to FAQ