Pro koho je tato mobilní aplikace určena?

Při používání této aplikace si můžete zaregistrovat účet Blender a dělat transakce. Tady uvidíte údaje o svých půjčkách.