Siekiant išvengti paskolos negrąžinimo atvejų ir laikantis teisės aktų nustatytų kreditingumo vertinimo reikalavimų, kiekvienas galimas kredito gavėjas yra griežtai ir išsamiai tikrinamas, atliekant asmeninių ir finansinių duomenų analizę. Paskola netvirtinama, jeigu per patikrą nustatoma, kad kredito gavėjas neatitinka tam tikrų nustatytų reikalavimų arba kredito gavėjo galimybės grąžinti paskolą yra nepakankamos. Norėdami sužinoti tikslią paraiškos atmetimo priežastį, prašome susisiekti el. p. support.lit@blender.loans arba telefonu +370-5-2143061.

Return to FAQ