„Aviv Technology Development“

„BLender“ galvenais akcionārs ir „Aviv Technology Development“, kas pieder „Aviv“ grupas investīciju nodaļai. „Aviv“ grupa ir dibināta 1963. gadā, bet šodien tas ir viens no lielākajiem un uzticamākajiem Izraēlas celtniecības uzņēmumiem. Uzņēmumam ir liela pieredze sarežģītu un liela apjoma mājokļu, komerciālu un sabiedrisku būvju celtniecībā un infrastruktūras projektos (gan Izraēlā, gan ārvalstīs).

„Blumberg Capital“

„Blumberg Capital“ — ASV riska kapitāla fonds, kas investē uzņēmumos to sākotnējās darbības posmā. Šis fonds uztur komunikāciju ar uzņēmējiem, kuriem ir jaunas idejas, kā realizēt inovācijas un veidot veiksmīgus tehnoloģiju uzņēmumus visā pasaulē. „Blumberg“ komandai ir liela darba pieredze finanšu pakalpojumu, drošības, uzņēmumu un pakalpojumu, programmatūras, digitālo un sociālo līdzekļu, mobilajā un e‑komercijas jomā. Fonds specializējas aizdevumu sniegšanā uzņēmumiem to darbības pašā sākumā un aizdevumu sniegšanā A klases uzņēmumiem. „Blumberg Capital“ sadarbojas ar investoriem, citiem riska kapitāla uzņēmumiem un stratēģiskiem partneriem. Daļa uzņēmuma investoru pieder uzņēmumu vadībai, palīdz uzņēmējiem un attīsta to tīklu. Pašreizējie valdes locekļi plāno turpināt paplašināt esošo tirgu un palīdzēt uzņēmējiem. Parasti sākotnējās investīcijas svārstās no 500 000 līdz 5 milj. ASV dolāru robežās ar iespēju finansēt turpmāku darbību.

„Valiūnas Ellex“

„Valiūnas Ellex“ pieder Baltijas valstīs vadošajai advokātu biroju grupai „Ellex“ un ir lielākais specializētais juridiskais birojs Lietuvā ar lielu pieredzi starptautiskā darbībā, strādājot ar starptautiskiem projektiem un svarīgākajiem vietējiem projektiem (jau kopš dibināšanas brīža 1992. gadā). Birojā strādā 99 profesionāli juristi, kuri darbojas dažādākajās jomās, tāpēc advokātu birojs ir pilnībā gatavs saviem klientiem sniegt augstākās kvalitātes specializētus juridiskos pakalpojumus. 2012. g., lai labāk pārstāvētu savu klientu intereses un viņus konsultētu dažādos ES juridiskos jautājumos, „Valiūnas Ellex“ dibināja pārstāvniecību Briselē (kā pirmais no Baltijas valstu advokātu birojiem).

KPMG

KPMG ir viens no lielākajiem profesionālo pakalpojumu — audita, nodokļu, konsultācijas un pārbaudes pakalpojumu — sniedzošajiem uzņēmumiem. Uzņēmums sniedz pakalpojumus vietējiem un starptautiskiem klientiem, bankām, valsts iestādēm un perspektīviem, kā arī strauji augošiem uzņēmumiem, kuru akcijas kotējas ASV un Eiropas kapitāla tirgos.

„Lahav“ fonds

2013. gada sākumā „Lahav“ fondu dibināja Giora Offer un Yael Git. „Lahav“ fonds sniedz finanšu vai investīciju pakalpojumus vidēji lieliem uzņēmumiem, kuri darbojas rūpniecības, tirdzniecības un pakalpojumu jomā. Kopš fonda dibināšanas brīža tas ir piesaistījis 125 milj. Izraēlas jauno šekeļu (NIS) lielu kapitālu un investējis 75 miljonus NIS (reizēm investējot kopā ar citām finanšu iestādēm). Fonda izsniegtie aizdevumi atsevišķiem uzņēmumiem svārstās no 5 līdz 30 miljoniem NIS.

„Giza Singer Even“

„Giza Singer Even“ uzņēmumam „BLender Global“ sniedz profesionālos konsultāciju pakalpojumus dažādos jautājumos, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstības modeļiem. „Giza Singer Even Ltd.“ ir lielākais finanšu konsultācijas un investīciju finanšu pakalpojumu uzņēmums Izraēlā, kas darbojas jau vairāk nekā 30 gadus. Uzņēmums ir labi iepazinies ar valsts galvenajiem tirgus dalībniekiem, finanšu avotiem un investoriem un tiešā veidā piedalās lielākajos darījumos dažādās jomās. Uzņēmums darbojas kopā ar bankām un citām iestādēm, konsultē daudzus svarīgākos uzņēmumus dažādās jomās un sadarbojas ar uzraudzības iestādēm.

„Barnea & Co.“

„Barnea & Co.“ ir „BLender Global“ juridisko pakalpojumu uzņēmums. Tas ir viens no lielākajiem komerctiesībās specializētajiem advokātu birojiem Izraēlā. Šis advokātu birojs pārstāv valstis, starptautiskos un globālos sabiedriskos un privātos uzņēmumus, investīciju iestādes, riska kapitāla fondus, celtniecības uzņēmumus, attīstītājus uzņēmumus un jaunuzņēmumus, tiem sniedz juridiskos pakalpojumus dažādos jautājumos (tostarp uzņēmumu tiesībās, apvienošanās un pārpirkšanas gadījumos, infrastruktūras projektu finansēšanā, strīdos, nekustamā īpašuma, kapitāla tirgus un vērtspapīru jautājumos, tehnoloģiju un dzīvības zinātnēs, nodokļos, interneta, elektroniskās tirdzniecības, azartspēļu, finanšu tirdzniecības internetā jautājumos, darba tiesībās, kibucu sektora un maksātnespējas jautājumos).

„Primesec“

Sabiedrība „Primesec“ uzņēmumam „BLender Global“ sniedz drošības un privātuma, pārvaldes un konsultācijas IT jautājumos pakalpojumus un, ņemot vērā organizācijas vajadzības un informācijas sistēmas, piedāvā dažādus risinājumus uzņēmuma informācijas aizsardzībai. Šis uzņēmums konsultē lielu daļu visu ekonomikas jomu klientu, piemēram, „Menora Mivtachim Insurance“, „Clal Insurance“, „Shomera“, „Mercantile“, „CAL“, „Ben-leumi Bank“, „Meitav Dash Investments“, „Halman Aldubi“ u. tml.