Jautājumi un atbildes


1. Jūsu personīgais „BLender“ konts

Kā izveidot savu „BLender“ kontu?

Lai izveidotu savu „BLender“ kontu, reģistrējieties mūsu tīmekļa vietnē vai savā viedtālrunī lejupielādējiet „BLender — Loans between people“ mobilo lietotni no Google Play Store vai Apple App Store (tajā spiediet uz „Izveidot jaunu kontu“).

Kā slēgt savu „BLender“ kontu?

Ja vēlaties slēgt savu kontu, lūdzu sazināties ar mums.

2. Citi jautājumi

Vai mani identitātes dokumenti netiks publiskoti?

Nē. Jūsu personiskā informācija tiek glabāta „BLender“ sistēmā. Lai labāk iepazītos ar datu aizsardzības procesu, iesakām pārlasīt „BLender“ Privātuma politiku.

Kas ir „BLender“?

BLender – tā ir UAB BLENDER LITHUANIA Latvijas filiāle, kam ir Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegta licence patēriņa kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijā. Filiāle pieder uzņēmumam UAB BLENDER LITHUANIA, kas atrodas Lietuvā.

Kam ir domāta mobilā aplikācija?

Mobilajā aplikācijā reģistrē savu kontu un veic darījumus.

Vai mobilā aplikācija darbojas visos viedtālruņos?

Jā, mobilā aplikācija ir paredzēta iPhone un Android lietotājiem. To varat lejupielādēt bez maksas no Apple App Store vai Google Play Store.

3. Finansēšana

Kas var saņemt aizdevumu, izmantojot „BLender“?

Aizdevumu varat saņemt, ja Jūsu ienākumi ir pietiekami visu finansiālo saistību izpildei, Jums ir vismaz 4 mēnešu darba pieredze un Jūs atbilstat citām patēriņa kredīta saņēmējam izvirzītajām prasībām. Ja vēlaties uzzināt, vai Jums var tikt piešķirts aizdevums, sazinieties ar mums pa e-pastu support.lv@blender.loans vai pa tālruni +371-67-660-643 un mēs sniegsim Jums visu nepieciešamo informāciju.

Kā varu noskaidrot sava ikmēneša maksājuma summu?

Piesakoties aizdevumam, paredzamais ikmēneša maksājums redzams kalkulatorā. Aizpildot un iesniedzot iesniegumu, ikmēneša maksājuma summa norādīta konta sadaļā „Aizdevuma pārvaldība“. Mēneša maksājuma summu varēsiet redzēt arī mobilajā aplikācijā

Kā varu pieteikties aizdevuma saņemšanai?

  1. Aizpildot pieteikumu „BLender“ vietnē https://blender.loans/getLoan;
  2. Izmantojot „BLender“ mobilo lietotni;
  3. Sazinoties ar „BLender“ pa e-pastu support.lv@blender.loans vai pa telefonu +371-67-660-643.

Kā apmaksāt aizdevumu pirms termiņa?

Atgriezt aizdevumu pirms termiņa ir vienkārši — izvēlieties iespēju „Pirmstermiņa atmaksa“ sava konta sadaļā „Aizdevuma pārvaldība“.

Aizdevums ir apstiprināts un nauda pārskaitīta. Kas notiek pēc tam?

Nauda ir jau Jūsu bankas kontā. Pieteiktie mērķi tagad ir brīvi sasniedzami. Atgriežot aizdevumu, maksājumi jāveic saskaņā ar Jūsu maksājuma grafiku, ikmēneša maksājumu iespējams automātiski apmaksāt no Jūsu konta pēc sagatavota maksājumu grafika. Aizdevuma statuss ir pārbaudāms jebkurā brīdi, pierakstoties savā kontā.

Kāds ir aizdevuma termiņš?

Aizdevuma atmaksas termiņš – no 12 līdz 60 mēnešiem. Kredīta ņēmējs, atbilstoši savām vajadzībām, pats nosaka un izvēlas aizdevuma termiņu.

Kāpēc mans aizdevums netika apstiprināts?

Lai izvairītos no aizdevuma neatmaksāšanas un saskaņā ar likumā noteiktā kredītspējas novērtējuma prasībām, katrs potenciālais aizņēmējs tiek pakļauts stingrai un rūpīgai pārbaudei, veicot personas un finanšu datu analīzi. Aizdevums netiek apstiprināts, ja pārbaudē tiek konstatēts, ka kredīta ņēmējs neatbilst konkrētām noteiktajām prasībām vai kredīta ņēmēja iespējas atmaksāt aizdevumu nav pietiekamas. Lai uzzinātu precīzu pieteikuma noraidīšanas iemeslu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu support.lv@blender.loans vai pa tālruni +371-67-660-643.

Kas notiek pēc pieteikšanās aizdevumam?

Pēc pieteikšanās aizdevumam mēs veicam ātru un vienkāršu tiešsaistes pārbaudi, lai noskaidrotu, vai atbilstat noteiktajām prasībām patēriņa kredīta saņemšanai. Pēc apstiprinājuma saņemšanas un patēriņa kredīta sniegšanas dokumentu parakstīšanas, aizdevumu pārskaitīsim uz Jūsu norādīto bankas kontu.

Vai varu atmaksāt aizdevumu ātrāk?

Jā, aizdevumu var atmaksāt gan daļās, gan visu atlikušo summu jebkurā laikā, tādējādi aizdevuma darījumu noslēdzot ātrāk. Atmaksājot aizdevumu ātrāk, iepriekš jāiesniedz pieteikums atgriezt patēriņa kredītu. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Vai varu atlikt aizdevuma maksājumu?

Finansiālu grūtību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt pieteikumu aizdevuma maksājumu atlikšanai, kura veidlapu var atrast šeit. Lēmums par aizdevuma maksājuma atlikšanu tiks izvērtēts individuāli atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām.

Cik ilgs laiks nepieciešams, lai saņemtu aizdevumu?

Pēc aizdevuma pieteikuma aizpildīšanas un iesniegšanas saņemsiet atbildi par to, vai atbilstat aizdevuma saņemšanai. Ja aizdevuma finansējums tiek apstiprināts, patēriņa kredīts tiek pārskaitīts uz klienta bankas kontu vienas darba dienas laikā no līguma parakstīšanas.

Kas ir politiski nozīmīga persona?

Politiski nozīmīga persona — persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

4. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Kāpēc man ir jāaizpilda klienta identifikācijas veidlapa?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums nosaka, ka finanšu iestādēm, tai skaitā „BLender“, ir jāīsteno princips „Pazīsti savu klientu“, apkopojot un atjaunojot visu likumā noteikto informāciju par klientu un veicot regulāru klienta veicamo maksājumu operāciju uzraudzību, lai nodrošinātu to atbilstību iestādes zināšanām par klientu, tā darbību, riska būtību, līdzekļu avotu.
Pieprasīto informāciju varat norādīt ne tikai rakstiski, bet arī mutiski, iepriekš veicot personas identifikāciju, sazinoties ar „BLender“ pa tālruni +371-67-660-643.

Kāpēc pārbaudāt līdzekļu avotu?

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu un īstenoto principu „Pazīsti savu klientu“, „BLender“ lūdz klientiem informāciju par veiktajām darbībām, darījumu attiecību mērķiem un operāciju veidu. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka klienta operācijas atbilst pieejamajai informācijai par klientu, viņa uzņēmējdarbību, riska būtību un līdzekļu avotu.

Kāpēc citas bankas un citi uzņēmumi neprasa iesniegt līdzekļu avotu, bet Jūs jautājat?

Viens no kritērijiem, lai saņemto līdzekļu avots būtu pārbaudāms, ir saņemtās summas apmērs. Katra finanšu iestāde savās iekšējās politikās paredz dažādās līdzekļu summas un citus kritērijus, saskaņā ar kuriem ir jāpārbauda saņemtie pārvedumi. Mēs saņemtos līdzekļus pārbaudām saskaņā ar „BLender“ politikās noteiktajām prasībām.

Vai mani iesniegtie dati būs drošībā?

Jā Visi dati tiek apstrādāti saskaņā ar Uzņēmuma Privātuma politiku, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu tiesību aktu prasībām.