1. Osobiste konto BLender

 • Jak utworzyć swoje osobiste konto BLender?

  Aby utworzyć swoje konto BLender, po prostu zarejestruj się na naszej stronie internetowej lub pobierz aplikację mobilną „BLender – Loans between people“ ze Sklepu Google Play Store lub Apple Store (następnie wybierz: „Otwórz nowe konto”).

 • Jak usunąć swoje konto BLender?

  Skontaktuj się z nami i daj nam znać, że chcesz usunąć swoje konto.
  Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt

2. Pozostałe tematy

 • Czy moja tożsamość zostanie upubliczniona?

  Nie. Twoje dane osobowe są przechowywane w systemie BLender. Aby lepiej zrozumieć proces ochrony danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności BLender.

 • Co to jest BLender?

  BLender prowadzi działalność jako BLENDER POLAND Spółka z o.o., która wpisana jest do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod nr: RIP000557 i świadczy usługi w zakresie sprzedaży kredytów konsumenckich w Polsce.

 • Dla kogo jest przeznaczona ta aplikacja mobilna?

  Korzystając z tej aplikacji, możesz zarejestrować swoje konto BLender i dokonywać transakcji. Tutaj zobaczysz dane swojej pożyczki.

 • Czy mogę sprawdzić status mojej pożyczki w aplikacji?

  Tak.

 • Czy mogę uzyskać pożyczkę za pomocą aplikacji mobilnej BLender?

  Tak.

 • Czy aplikacja działa na wszystkich telefonach?

  Tak, aplikacja mobilna jest przeznaczona dla użytkowników urządzeń iPhone i urządzeń z systemem Android. Można ją pobrać bezpłatnie z Apple Store lub Google Play Store.

 • Czy aplikacja zawiera te same informacje i daje te same opcje, co strona internetowa?

  Tak.

3. Finansowanie

 • Kto może uzyskać pożyczkę za pomocą aplikacji BLender?

  Możesz otrzymać pożyczkę jeśli: Twoje dochody wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań finansowych, masz co najmniej 4 miesięczne doświadczenie zawodowe oraz spełniasz inne wymagania dla Klientów kredytów konsumenckich w tym Twoja zdolność kredytowa zostanie pozytywnie zweryfikowana. Aby dowiedzieć się, czy możesz otrzymać pożyczkę, to skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: support.pl@blender.loans lub telefonicznie pod numerem 22 153 10 05. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

 • Jak mogę sprawdzić wysokość mojej miesięcznej opłaty?

  Przy ubieganiu się o pożyczkę w kalkulatorze widać oczekiwaną miesięczną opłatę. Po wypełnieniu i złożeniu wniosku wysokość opłaty miesięcznej podana jest w sekcji konta „Obsługa kredytu”. Wysokość miesięcznych dochodów można również sprawdzić w aplikacji mobilnej.

 • Jak mogę ubiegać się o pożyczkę?
  1. Wypełniając wniosek na stronie internetowej BLendera https://blender.loans/getLoan;
  2. Korzystanie z aplikacji mobilnej BLender;
  3. Kontaktując się z BLender za pośrednictwem poczty elektronicznej: support.pl@blender.loans lub telefonicznie 22 153 10 05.
 • Pożyczka została zatwierdzona, a pieniądze przekazane. Co się dzieje potem?

  Pieniądze są na Twoim koncie bankowym, więc możesz z nich swobodnie korzystać. Spłacając pożyczkę, możesz co miesiąc wpłacać równe kwoty, a miesięczne raty będą automatycznie pobierane z Twojego konta zgodnie z określonym harmonogramem spłat. Po zalogowaniu się na swoje konto osobiste w każdej chwili możesz sprawdzić status pożyczki.

 • Jaki jest okres pożyczki?

  Okres spłaty pożyczki wynosi od 12 do 60 miesięcy. Kredytobiorca sam określa i wybiera okres kredytowania zgodnie ze swoimi potrzebami.

 • Dlaczego mój kredyt nie został zatwierdzony?

  W celu uniknięcia niespłacenia kredytu oraz zgodnie z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi oceny zdolności kredytowej, każdy potencjalny Kredytobiorca jest poddawany szczegółowej analizie i weryfikacji danych osobowych i finansowych. Pożyczka nie zostaje zatwierdzona, jeśli analiza wykaże, że Pożyczkobiorca nie spełnia ustalonych wymagań lub zdolność Pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki jest niewystarczająca. Aby poznać dokładny powód odrzucenia Twojego wniosku, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: support.pl@blender.loans lub telefonicznie 22 153 10 05.

 • Co dzieje się po złożeniu wniosku o pożyczkę?

  Po złożeniu przez Ciebie wniosku sprawdzamy online, czy spełniasz wymagania niezbędne do uzyskania kredytu konsumenckiego. Po otrzymaniu potwierdzenia udzielenia kredytu i podpisaniu umowy kredytu między stronami, przekażemy kredyt na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

 • Czy mogę spłacić kredyt wcześniej?

  Tak, możesz w każdym czasie spłacić w całości lub w części kredyt przed terminem określonym w umowie. Aby spłacić kredyt wcześniej, możesz skorzystać z naszego wzoru inoformacji o wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego – dostępnego tutaj.

 • Czy mogę odroczyć spłatę kredytu?

  Jeśli masz problemy finansowe, masz prawo złożyć wniosek o odroczenie spłaty kredytu, którego formularz znajdziesz tutaj. Decyzja o odroczeniu spłaty kredytu będzie rozpatrywana indywidualnie zgodnie z wymogami określonymi w aktach prawnych.

 • Jak długo trwa procedura uzyskania kredytu?

  Po wypełnieniu i złożeniu wniosku kredytowego otrzymasz odpowiedź, czy spełniasz wymagania niezbędne do uzyskania kredytu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredyt konsumencki jest przekazywany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu trzech dni roboczych od podpisania umowy.

4. Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy

 • Dlaczego muszę wypełnić kwestionariusz klienta (KYC)?

  Akty prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wskazują, że instytucje finansowe, w tym BLender, wdrażają zasadę Know Your Customer (Poznaj Swojego Klienta) poprzez gromadzenie i aktualizowanie wszystkich informacji o kliencie wymaganych przez prawo oraz poprzez stałe monitorowanie transakcji płatniczych wykonywanych przez Klienta w celu zapewnienia, że są one zgodne z wiedzą instytucji na temat Klienta, jego działalności, charakteru ryzyka, źródła funduszy.
  Wymagane informacje możemy przekazać nie tylko pisemnie, ale również ustnie, po skontaktowaniu się z firmą BLender pod numerem telefonu 22 153 10 05.

 • Dlaczego sprawdzamy źródło pochodzenia środków?

  Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, na potrzeby oceny zdolności kredytowej Klienta oraz zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, BLender wymaga od Klientów informacji na temat ich działalności, i źródeł pochodzenia środków finansowych.

 • Czy podane przeze mnie dane będą bezpieczne?

  Tak. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy, która jest zgodna z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych aktów prawnych.