BLender Global działa według modelu Peer-to-Peer. To jeden z najbardziej udanych modeli na świecie. Znacznie zmniejszył różnicę pomiędzy stopami procentowymi dla pożyczkodawców i pożyczkobiorców.

Sekret naszego sukcesu tkwi w naszej zdolności do przeprowadzania weryfikacji analitycznych szybko i niezawodnie, w oparciu o źródła danych, oraz kilka dodatkowych dokumentów. Szczegółowa analiza różnych kryteriów pozwala nam wyciągnąć właściwe wnioski w zakresie wypłacalności klienta. A wszystko to robimy bezpiecznie, rzetelnie i dyskretnie. Pożyczkodawca otrzymuje rzetelne informacje, a pożyczkobiorca szybką odpowiedź dotyczącą pożyczki. Zawierając umowę pożyczki, obie strony muszą czuć się bezpiecznie – na tym polega istota pożyczek P2P.

Dlaczego warto wybrać BLender?

W innych krajach wyjątkowe systemy działają na zasadzie DirectMatch MT w programie BLender: stosowane są złożone algorytmy matematyczne, które mogą pomóc w znalezieniu optymalnej relacji pomiędzy oczekiwaniami pożyczkobiorców a warunkami określonymi przez pożyczkodawców. System rozdziela pieniądze pożyczkodawców pomiędzy wielu pożyczkobiorców, dlatego też na każdą pożyczkę składają się pieniądze od różnych pożyczkodawców – ryzyko niewypłacalności jest w ten sposób ograniczone.

Jesteśmy dostawcą pożyczek konsumenckich na Litwie, udzielającym pożyczek klientom prywatnym. BLender odpowiedzialnie ocenia każdego klienta i dostarcza ofertę zgodną z jego oczekiwaniami.