Aviv Technology Development

Głównym udziałowcem firmy BLender jest Aviv Technology Development, spółka inwestycyjna grupy Aviv. Grupa Aviv powstała w 1963 roku, a dziś jest jedną z największych i najbardziej wiarygodnych izraelskich firm budowlanych. Firma posiada duże doświadczenie w realizacji zaawansowanych i zakrojonych na szeroką skalę inwestycji mieszkaniowych, handlowych i użyteczności publicznej oraz projektów infrastrukturalnych (zarówno w Izraelu, jak i poza jego granicami).

Blumberg Capital

Blumberg Capital to amerykański fundusz venture capital, inwestujący w spółki na początkowym etapie ich działalności. Fundusz współpracuje z biznesmenami, którzy mają nowe pomysły na wdrażanie innowacji i tworzenie odnoszących sukcesy firm technologicznych na całym świecie. Zespół Blumberg ma bogate doświadczenie w obszarze działalności operacyjnej, usług finansowych, bezpieczeństwa, oprogramowania dla firm i usług, mediów cyfrowych i społecznościowych, usług mobilnych i e-commerce. Specjalizacją Funduszu są pożyczki dla firm na samym początku działalności oraz pożyczki dla firm typu A. Blumberg Capital współpracuje z aniołami biznesu, innymi firmami venture capital i partnerami strategicznymi. Część inwestorów spółki wchodzi w skład jej Zarządu, pomagając biznesmenom w rozszerzaniu ich sieci. Obecni członkowie Zarządu starają się rozszerzać istniejącą sieć i pomagać przedsiębiorcom. Początkowa inwestycja zwykle waha się od 500 000 do 5 milionów dolarów, z możliwością dodatkowego finansowania dalszych działań.

Valiūnas Ellex

Valiunas Ellex należy do wiodącej grupy kancelarii Ellex w krajach bałtyckich i jest największym wyspecjalizowanym zespołem adwokackim na Litwie, posiadającym solidne międzynarodowe doświadczenie operacyjne w pracy z projektami międzynarodowymi i dużymi lokalnymi transakcjami w regionie (od momentu powstania w 1992 r.). W Kancelarii zatrudnionych jest 99 profesjonalnych prawników, którzy specjalizują się w najróżniejszych dziedzinach, dzięki czemu zespół jest optymalnie przygotowany, aby zapewnić swoim klientom wyspecjalizowane usługi prawne na najwyższym poziomie. Już w 2012 roku, aby móc lepiej reprezentować interesy swoich klientów i konsultować się z nimi w różnych kwestiach prawnych UE, Valiunas Ellex uruchomiła swoje stałe przedstawicielstwo w Brukseli (pierwsza izba adwokacka z krajów bałtyckich).

KPMG

KPMG to jedna z wiodących firm świadczących profesjonalne usługi w zakresie audytu, podatków, konsultingu, doradztwa finansowego i czynności weryfikacyjnych. Firma świadczy usługi klientom lokalnym i międzynarodowym, bankom, organom rządowym oraz perspektywicznym i szybko rozwijającym się firmom, których akcje są notowane na amerykańskich i europejskich rynkach kapitałowych.

Lahav Fund

Lahav Fund został założony przez Giora Offer i Yael Git na początku 2013 roku. Lahav Fund zapewnia finansowanie lub inwestycje średnim firmom działającym w obszarach przemysłowych, handlowych i usługowych. Od swojego powstania przyciągnął kapitał o wartości 125 mln szekli izraelskich (NIS) i zainwestował 75 mln NIS (czasem inwestując wspólnie z innymi podmiotami finansowymi). Pożyczki udzielane przez fundusz różnym firmom wahają się od 5 do 30 mln NIS.

Giza Singer Even

BLender Global świadczy firmie Giza Singer Even profesjonalne usługi doradcze dotyczące modeli rozwoju biznesu. Giza Singer Even Ltd. jest największą firmą doradztwa finansowego i bankowości inwestycyjnej w Izraelu, działającą od ponad 30 lat. Spółka doskonale zna głównych graczy rynkowych w kraju oraz podmioty finansujące i inwestorów, ma też bezpośredni udział w transakcjach dokonywanych w głównych segmentach. Firma współpracuje z bankami i innymi podmiotami, przeprowadza konsultuje z wieloma liczącymi się firmami z różnych branż oraz współpracuje z organami nadzoru.

Barnea & Co.

Barnea & Co. świadczy usługi prawne na rzecz firmy BLender Global. Jest to jedna z wiodących izb adwokackich prawa handlowego w Izraelu. Izba reprezentuje krajowe, międzynarodowe i globalne firmy publiczne i prywatne, inwestorów instytucjonalnych, fundusze venture capital, firmy budowlane, deweloperów i start-upy, świadczy im usługi prawne obejmujące różne zagadnienia (w tym prawo gospodarcze, fuzje i przejęcia, finansowanie infrastruktury i projektów, spory sądowe, nieruchomości, rynki kapitałowe i papiery wartościowe, technologie i sektor biomedyczny, podatki, internet, handel elektroniczny, hazard, handel finansowy przez Internet, kibuce i upadłości).

Primesec

Firma Primesec świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa i prywatności, zarządzania i doradztwa w kwestiach informatycznych, a także w zakresie potrzeb organizacyjnych i systemów informatycznych, oferując rozwiązania chroniące informacje korporacyjne. Firma ta doradza wielu klientom z różnych sektorów gospodarki, m.in. Menora Mivtachim Insurance, Clal Insurance, Shomera, Mercantile, CAL, Ben-leumi Bank, Meitav Dash Investments, Halman Aldubi itp.