Lai iesniegtu sūdzību, aizpildiet un atsūtiet pieteikumu:

Aizpildiet visu prasīto informāciju un atsūtiet to mums uz e-pastu complaint.lit@blender.loans

Mēs iepazīsimies un izvērtēsim Jūsu iesniegumu, un sniegsim atbildi 30 dienu laikā.

Sūdzību izskatīšanas kārtība