Po wypełnieniu i złożeniu wniosku kredytowego otrzymasz odpowiedź, czy spełniasz wymagania niezbędne do uzyskania kredytu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredyt konsumencki jest przekazywany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu trzech dni roboczych od podpisania umowy.

Return to FAQ