Co dzieje się po złożeniu wniosku o pożyczkę?

Po złożeniu przez Ciebie wniosku sprawdzamy online, czy spełniasz wymagania niezbędne do uzyskania kredytu konsumenckiego. Po otrzymaniu potwierdzenia udzielenia kredytu i podpisaniu umowy kredytu między stronami, przekażemy kredyt na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.