Dlaczego sprawdzamy źródło pochodzenia środków?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, na potrzeby oceny zdolności kredytowej Klienta oraz zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, BLender wymaga od Klientów informacji na temat ich działalności, i źródeł pochodzenia środków finansowych.