Siekiant išvengti nemokumo atvejų kiekvienas galimas kredito gavėjas yra griežtai ir išsamiai tikrinimas atliekant asmeninių ir finansinių duomenų analizę. Paskola netvirtinama, jeigu per patikrą nustatoma, kad kredito gavėjo galimybės grąžinti paskolą yra nepakankamos.

Return to FAQ