Lai izvairītos ne nemaksāšanas gadījumiem, katrs iespējamais kredīta saņēmējs tiek stingri un rūpīgi pārbaudīts, veicot personisko un finanšu datu analīzi. Aizdevums netiek apstiprināts, ja pārbaudes laikā noskaidrojas, ka kredīta saņēmēja iespējas atgriezt aizdevumu nav pietiekamas.

Return to FAQ